Link coi gà đá cựa sắt – 2/10/2022

0
đăng kí chơi đá gà

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi các trận gà trong ngày 2/10 được phát từ đấu trường gà Campuchia. 

TRẬN 1

TRẬN 2

TRẬN 3

TRẬN 4

TRẬN 5

TRẬN 6

TRẬN 7

TRẬN 8

TRẬN 9

TRẬN 10

TRẬN 11

TRẬN 12

TRẬN 13

TRẬN 14

TRẬN 15

TRẬN 16

TRẬN 17