Đá gà campuchia

Trận đá gà thomo hay nhất ngày 26/11/2017

Đá gà cựa sắt Campuchia 12/4/2017 phần 9

Đá gà cựa sắt Campuchia 12/4/2017 phần 8

Đá gà cựa sắt Campuchia 12/4/2017 phần 7

Đá gà cựa sắt Campuchia 12/4/2017 phần 6

Đá gà cựa sắt Campuchia 12/4/2017 phần 5

Đá gà cựa sắt Campuchia 12/4/2017 phần 4

Đá gà cựa sắt Campuchia 12/4/2017 phần 3

Đá gà cựa sắt Campuchia 12/4/2017 phần 2

Đá gà cựa sắt Campuchia 12/4/2017 phần 1

Xem đá gà thế này mới thích con mắt

Đá gà, gà chọi siêu hay, đỉnh cao 05-03-2016

Xem lại những trận đá gà năm 2015 vừa qua !