Kỹ thuật nuôi gà đá

Cách chọn gà chọi hay qua bắt bóng

Các lối đá và các thế đá của gà chọi

Những loại gà có các thế đá của gà chọi hay nhất

Các thế đá của gà chọi và cách khắc chế 3

Các thế đá của gà chọi và cách khắc chế 2

Hướng dẫn sư kê cách om gà chọi “cực chuẩn”

Các thế đá của gà chọi và cách khắc chế 1

Các thế đánh lối của gà chọi,đặc biệt là gà đá đòn dọc

Gà đá đòn dọc và một số lối đánh của gà nòi

Hình thức chọn gà chọi đẹp mắt

Hình thức chọn gà chọi đẹp mắt

Giới thiệu một số đặc điểm xem chân gà chọi cực chuẩn

Khám phá những nét đặc sắc từ gà chân chì tốt hay xấu