Nằm lòng cách vỗ đờm cho gà chọi, sư kê nhất định phải biết

Gà bị đờm, hen thường cất tiếng gáy khác thường, không còn trong trẻo. Áp dụng các vỗ đờm cho gà chọi dưới đây sẽ giúp các sư kê lấy lại giọng “oanh vàng” cho các chiến kê trong tích tắc. Nguyên nhân gây bệnh đờm ở gà chọi. Dấu hiệu nhận…